Právě se nacházíte: Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pro vkládaní zboží do košíku a odeslání objednávky vás navigační prvky internetového obchodu (e-shopu) intuitivně povedou. V případě jakýchkoliv potíží s nákupem nás neváhejte kontaktovat.

Provozovatel:

EMIPO, s.r.o. 
Purkyňova 316/14, 692 01 Mikulov 
Česká republika 
E-mail: emipo@emipo.cz

Telefon: +420 519510834

Obchodní podmínky

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, dále platnou cenu objednaného zboží v Kč vč. DPH, způsob doručení a platby, výši přepravého, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (kupní smlouvou) je kupující neodvolatelně vázán.

Termín dodání a doprava

Zboží bude odesláno na vámi zadanou adresu Balíkem do ruky České pošty nejpozději na druhý pracovní den po obdržení objednávky. Pokud nebudete zastiženi na uvedené adrese v okamžiku dodání, budete si muset zásilku vyzvednout osobně na vaší poště. Úložní doba zásilky je 7 dnů. Přepravné (cena za poštovní zásilku, cena za dobírku a cena za balné) činí celkem 121,– Kč. Termín dodání balíku České pošty je zpravidla následují pracovní den po jejím odeslání!

V případě, že objednané zboží není na skladě, budeme vás osobně informovat o možném termínu doručení. V tomto případě máte možnost rozhodnout se zda termín akceptujete nebo objednávku zrušíte.

Způsob platby:

V současné době akceptujeme pouze placení formou dobírky v CZK.

Reklamační řád

 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně, a to buď na adrese: EMIPO, s.r.o., Purkyňova 316/14, 692 01 Mikulov nebo e-mailem na emipo@emipo.cz nebo faxem na čísle +420 51910834. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést konkrétně o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamo-vány.
 4. Reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění viz. Reklamační řád.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka viz. Záruka EMIPO a Záruka Walker.
 6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, o postupu a způsobu vyřízení.

Záruka vrácení peněz

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost je bez uvedení důvodu do 14 dnů vrátit a bude Vám po obdržení vráceného zboží, bez zbytečného odkladu zaslána zpět částka, kterou jste za zboží zaplatil včetně přepravného, ať již bankovním převodem nebo složenkou.

Podmínkou vrácení peněz je:

 1. Zboží musí být vráceno naprosto nepoškozené, dobře zabalené, aby se i během přepravy nemohlo poškodit a bylo bez nutnosti vynaložení dalších nákladů schopné následného prodeje. Ve lhůtě na vrácení zboží si může kupující zboží jen prohlédnout a vyzkoušet. U zboží nesmí dojít k jeho zjevnému opotřebení nebo poškození. Pokud kupující v této lhůtě použije zboží jinak, než bylo nutné k jeho vyzkoušení a zboží poškodí nebo jinak sníží jeho hodnotu, kupující má právo přiměřeně snížit vrácenou částku.

 2. Zákazník musí odeslat zásilku nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.

 3. Ve vracené zásilce musí být vložen doklad o nákupu (faktura nebo její kopie) a uvedeno číslo účtu, pro rychlé vrácení peněz.

 4. Vrácena bude částka včetně přepravného. Výše přepravného však bude vrácena jen do hodnoty nejlevnějšího způsoby přepravy, kterou e-shop prodávajícího nabízí. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou zásilkou. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Náklady na vrácení zboží platí kupující!

 5. Zboží zašlete na adresu: EMIPO, s.r.o., Purkyňova 316/14, 692 01 Mikulov

Jak dodržujeme vaše soukromí?

Soukromí je velmi cenná věc, proto je plně respektujeme. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

Údaje, které zadáváte při placení

Internetový obchod nabízí zatím jen úhradu zboží dobírkou a pro její odbavení potřebujeme vaše určité osobní informace, které nám sdělujete v okamžiku objednání zboží. Tyto informace neshromažďujeme a používáme je výhradně v průběhu jedné konkrétní finanční operace, po jejím učinění jsou smazány.

Údaje o vaší činnosti v naše e-hopu

Během vašeho používání internetového obchodu jsou shromažďovány vaše objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží a materiálu, vyřizování reklamací a také vaší zpětné kontrole. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Shrnutí

Společnost EMIPO, s.r.o. si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďuje-me jen proto, abychom zkvalitnili naše služby. Ještě jednou zdůrazňujeme, že je neposkytujeme třetím stranám.

Váš souhlas

Používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech společností EMIPO,s.r.o. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Reklamace přepravních služeb České pošty

Vážení zákazníci,

naše zboží k vám putuje prostřednictvím přepravní balíkové služby České pošty. Přesto se může stát, že k vám přijde zásilka poškozená, a proto se řiďte prosím následujícími pokyny:

 1. Než za zboží zaplatíte, tak si zásilku prosím vždy nejprve prohlédněte před dopravcem jestli není poškozena a jestli její hmotnost odpovídá objemu objednaného zboží.
 2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) nejdříve důkladně zkontrolujte celou zásilku a pokud si nebudete jisti, že objednané zboží je v naprostém pořádku, ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky, zboží nepřebírejte a o této skutečnosti nás informujte.
 3. Nenechte se v takovém případě dopravcem přesvědčit, že zásilka je v pořádku a že zboží můžete převzít. Zbavujete nás potom možnosti problém poškozené zásilky s dopravcem řešit a přebíráte toto riziko na sebe!

V případě problému s dopravní službou pište na adresu emipo@emipo.cz. Do předmětu uveďte „Stížnost na přepravu“, popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování v internetovém obchodě.

Platby ze zahraničí

Ze zahraničí příjímáme platby v české měně a v eurech. Při převodu jdou bankovní poplatky na vrub zákazníka. Na Slovensko zboží nedodáváme, vzhledem k vysokým přepravním nákladům a bankovním poplatkům. Na Slovensku si naše zboží můžete přímo objednat na www.skolske-tasky-batohy.sk nebo www.loria.sk


zavřít panel