Právě se nacházíte: Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky a GDPR

Pro vkládaní zboží do košíku a odeslání objednávky vás navigační prvky internetového obchodu (e-shopu) intuitivně povedou. V případě jakýchkoliv potíží s nákupem nás neváhejte kontaktovat.

Provozovatel:

EMIPO, s.r.o. 
Purkyňova 316/14, 692 01 Mikulov 
Česká republika 
E-mail: emipo@emipo.cz

Telefon: +420 519510834

Obchodní podmínky

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, dále platnou cenu objednaného zboží v Kč vč. DPH, způsob doručení a platby, výši přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (kupní smlouvou) je kupující neodvolatelně vázán.

Termín dodání a doprava

Zboží bude odesláno na vámi zadanou adresu Balíkem do ruky České pošty nejpozději na druhý pracovní den po obdržení objednávky. Pokud nebudete zastiženi na uvedené adrese v okamžiku dodání, budete si muset zásilku vyzvednout osobně na vaší poště. Úložní doba zásilky je 7 dnů. Aktuální ceny přepravného (cena za poštovní zásilku a cena za balné) zjistíte v našem e-shopu po vložení zboží do košíku. Její výše závisí od zvoleného místa doručení (do místa bydliště balíkem Do ruky, na vybranou Poštu nebo do Balíkovny) a způsobu platby (dobírkou nebo platba předem). Termín dodání balíku je zpravidla následují pracovní den po jejím odeslání!

V případě, že objednané zboží není na skladě, budeme vás osobně informovat o možném termínu doručení. V tomto případě máte možnost rozhodnout se zda termín akceptujete nebo objednávku zrušíte.

Způsob platby:

V současné době akceptujeme placení formou dobírky nebo platbou předem v měně CZK.

Reklamační řád

 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně, a to buď na adrese: EMIPO, s.r.o., Purkyňova 316/14, 692 01 Mikulov nebo e-mailem na emipo@emipo.cz nebo faxem na čísle +420 51910834. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné vady, tj. o jaké vady se konkrétně jedná, jak se projevují, okolnosti za kterých vzniky a návrh na způsob řešení reklamace.
 3. Kupující usnadní posouzení reklamace, přiloží-li k reklamovanému zboží vyplněný Reklamační protokol ,který najde v sekci Dokumenty . Pokud tak neučiní, doloží jiným vhodným způsobem, že na reklamované zboží se vztahuje záruka.
 4. Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění viz. Reklamační řád.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka viz. Záruka "Pro žáky" a Záruka "Pro studenty".
 6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, o postupu a způsobu vyřízení.
 7. V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím k spotřebitelskému sporu v pohledu na výsledek reklamačního řízení, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řízení, kterým je Český obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz web: adr.coi.cz .

Záruka vrácení peněz

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost je bez uvedení důvodu do 14 dnů vrátit, tj. odstoupit od smlouvy a budou Vám po obdržení vráceného zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, zaslány všechny peněžní prostředky, které jste za zboží zaplatil včetně přepravného, stejným způsobem.

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

 1. Do 14 dnů má kupující právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez zbytečného odkladu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího EMIPO, s.r.o. Purkyňova 316/14, 692 01 Mikulov email: emipo@emipo.cz nebo faxem na čísle +420 51910834, a to formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete také použít přiložený vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy, který také najde v sekci Dokumenty, není to však jeho povinností.

 3. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající přijal, a to stejným způsobem nebo i jiným pokud s tím budete kupující souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

 4. Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zboží zašlete zpět nebo je předá na adrese EMIPO, s.r.o. Purkyňova 316/14, 692 01 Mikulov. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojení s vrácením zboží nese kupující.

 5. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Jak dodržujeme vaše soukromí?

Soukromí je velmi cenná věc, proto je plně respektujeme. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

Údaje, které zadáváte při placení

Internetový obchod nabízí úhradu zboží dobírkou nebo na platbu předem a pro jejich odbavení potřebujeme vaše určité osobní informace, které nám sdělujete v okamžiku objednání zboží. Tyto informace neshromažďujeme a používáme je výhradně v průběhu jedné konkrétní finanční operace, po jejím učinění jsou smazány.

Údaje o vaší činnosti v naše e-hopu

Během vašeho používání internetového obchodu jsou shromažďovány vaše objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží a materiálu, vyřizování reklamací a také vaší zpětné kontrole. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Shrnutí

Společnost EMIPO, s.r.o. si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďuje-me jen proto, abychom zkvalitnili naše služby. Ještě jednou zdůrazňujeme, že je neposkytujeme třetím stranám.

Váš souhlas

Používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech společností EMIPO,s.r.o. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Reklamace přepravních služeb České pošty

Vážení zákazníci,

naše zboží k vám putuje prostřednictvím přepravní balíkové služby České pošty. Přesto se může stát, že k vám přijde zásilka poškozená, a proto se řiďte prosím následujícími pokyny:

 1. Než za zboží zaplatíte, tak si zásilku prosím vždy nejprve prohlédněte před dopravcem jestli není poškozena a jestli její hmotnost odpovídá objemu objednaného zboží.
 2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) nejdříve důkladně zkontrolujte celou zásilku a pokud si nebudete jisti, že objednané zboží je v naprostém pořádku, ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky, zboží nepřebírejte a o této skutečnosti nás informujte.
 3. Nenechte se v takovém případě dopravcem přesvědčit, že zásilka je v pořádku a že zboží můžete převzít. Zbavujete nás potom možnosti problém poškozené zásilky s dopravcem řešit a přebíráte toto riziko na sebe!

V případě problému s dopravní službou pište na adresu emipo@emipo.cz. Do předmětu uveďte „Stížnost na přepravu“, popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování v internetovém obchodě.

Platby ze zahraničí

Ze zahraničí příjímáme platby v české měně a v eurech. Při převodu jdou bankovní poplatky na vrub zákazníka. Na Slovensko zboží nedodáváme, vzhledem k vysokým přepravním nákladům a bankovním poplatkům. Na Slovensku si naše zboží můžete přímo objednat na www.emipo.skwww.skolske-tasky-batohy.sk nebo www.loria.sk

 

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

 1. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma:

EMIPO, s.r.o., Purkyňova 316/14, 692 01 Mikulov

IČO: 46342877, tel. 519512696, e-mail: emipo@emipo.cz dále jen správce.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu byly poskytnuty nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a zpracovává je jen v nezbytně nutném rozsahu pro splnění této objednávky a zákonných důsledků z toho vyplývajících.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu zejména pro zasílání obchodních nabídek a sdělení podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky. Údaje zpracovává- me pro následující účely: 

 • vyřízení objednávky a řešení případných reklamací. 
 • abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 • uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby. Bez poskytnutí tohoto souhlasu není možno objednávku splnit.
 • zasílání obchodních nabídek a sdělení. Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš dobrovolný souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře nebo odesláním objednávky, a který můžete kdykoli odvolat.

 

 1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí této doby osobní údaje správce vymaže.

 1. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na plnění objednávky (smlouvy). Zejména se jedná o osoby zajišťující dodání zboží, realizaci plateb, provozování e-shopu a realizací marketinkových služeb.

 1. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů na datových úložištích a úložištích osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Souhlas s těmito podmínkami dáte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím odkazu při uzavírání objednávky. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou nebo změněnou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.04.2020.zavřít panel