Právě se nacházíte: Záruka "Pro žáky"

Záruka "Pro žáky"

Záruční podmínky

Vážený spotřebiteli,

            koupil jste kvalitní Český výrobek a děkujeme Vám tímto za podporu naší firmy. Na výrobek poskytujeme prodlouženou záruku na výrobní vady v délce 36 měsíců od data jeho prodeje. Přejeme Vašemu dítěti, aby mu tento výrobek sloužil k jeho plné spokojenosti, a níže si dovolujeme Vám poskytnout několik rad a doporučení pro jeho správné užití. Jedině jejich dodržováním zaručujeme Vaší plnou spokojenost s tímto výrobkem a námi poskytnutou záruku. Také Vám budeme vděčni za poskytnutí námětů, rad a připomínek k jeho dalšímu vylepšení, za což Vám předem děkuje kolektiv pracovníků firmy EMIPO. Naše kontaktní údaje jsou: EMIPO, s.r.o., Purkyňova 316/14 2, 692 01 Mikulov, reklamace telefon: +420 519 510 850, e-mail: emipo@emipo.cz, internet: www.emipo.cz, e-shop: www.skolni-aktovky-batohy.cz

 

Návod na použití

•          Školní aktovka a batoh jsou určeny pro žáky prvního stupně základní školy. Pro tuto věkovou skupinu, vzrůstu 115-135cm, jsou navržena ergonomicky tvarována anatomická záda v provedení buď celoplošného výlisku nebo tvarovaného polstrování. V druhém případě je nutno dbát zvýšené opatrnosti vůči mechanickému poškození vnější prodyšné síťoviny, způsobenému tvrdými částmi oděvu v bederní části postavy. Na takové poškození se záruka nevztahuje. Vybočuje-li žák v této věkové skupině z normálu svoji výškou, doporučujeme před koupí výrobku tento na něm přímo vyzkoušet. Školní aktovka a batoh jsou určenyk nošení psacích potřeb a učebních pomůcek. Psací, kreslící a rýsovací pomůcky nevkládejte do výrobku volně, uložte je např. do penálu nebo etuje, aby ostré hroty (hrany) nepoškodily stěny výrobku. Na takovéto poškození se záruka nevztahuje.

•          Nosné řemeny slouží k upevnění aktovky nebo batohu na záda žáka. Jejich potřebnou délku nastavte podle výšky žáka a ročního období:

            - při nošení letního oděvu na kratší délku

            - při nošení zimního oděvu na delší délku

Nastavení správné délky řemenů je velmi důležité pro pohodlné nošení školní aktovky, batohu, a proto mu věnujte zvýšenou pozornost. Řemeny nezkracujte, jejich délka je v souladu s technickými požadavky kladenými na tento výrobek. Konce řemenů jsou zatavené proti jejich případnému třepení. Proto je nezkracujte stříháním nůžkami nebo řezáním nožem. Na takovéto poškození se záruka nevztahuje.

•          Nasazení školní aktovky či batohu provádějte, pokud je to jen trochu možné, pomocí jiné osoby, aby bylo možné výrobek dobře usadit na záda žáka a napevno utáhnout nosné řemeny. Právě držadlo je určeno k pomoci pro správné usazení výrobku. Školní aktovka ani batoh nejsou určeny k nošení v ruce, proto ze zdravotních důvodů nenechte žáka nosit výrobek za držadlo v jedné ruce!

•          Umístění předmětů školní potřeby volte tak, aby těžké předměty byly umístěny pokud možno v blízkosti zad. Protože jsou školní aktovka, batoh vyrobeny převážně z textilních materiálů, nedoporučujeme do nich ukládat předměty nevhodných rozměrů s ostrými hranami, rohy nebo špicemi. Tyto hrany je nutno buď opatřit vhodnými chrániči nebo je otupit. Na poškození způsobené ostrými hranami, rohy nebo špicemi se záruka nevztahuje.

•          Hmotnost přepravovaných školních předmětů by se měla omezit na minimální míru potřebnou k vyučování! Školní aktovka, batoh jsou sice testovány na maximální nosnost 6 kg, ale podle Ozdravného programu pro základní školy smí být hmotnost školní aktovky, batohu s obsahem předepsaných učebnic a školních potřeb u žáků 1. a 2. třídy nejvýše 2,5kg a u žáků 3. a 4. třídy nejvýše 3,5kg! Proto doporučujeme denní kontrolu obsahu batohu osobou oprávněnou k výchově, aby nedocházelo k přetěžování jak výrobku samého, tak i kosterní a svalové soustavy žáka. 

•          Aby žáci za tmy, snížené viditelnosti nebo špatného počasí byli zejména řidiči dobře viditelní, jsou školní aktovka, batoh opatřeny reflexními materiály, které se po nasvícení světly reflektorů aut rozzáří. Proto tyto odrazové plochy nesmějí být zakrývány částmi oděvů žáků (např. šálou, pláštěnkou apod.). Také dbejte na to, aby tyto materiály nebyly znečištěny nebo jinak mechanicky poškozeny. Výrazně to snižuje jejich funkci a ohrožuje zdraví žáka.

•          Školní aktovky, batohy jsou pro snadnou přístupnost svého obsahu opatřeny aktovkovým zámkem. Zámek snadno otevřete jednou rukou tak, že ji vložíte pod textilní náložku, na které je upevněn spodní díl zámku a palcem zatlačíte na jeho střed. Tím se uvolní jeho horní díl, který sunutím palcem směrem nahoru úplně uvolníte. 

•          Přestože že jsou školní aktovka, batoh vyrobeny z nepromokavých materiálů, nedoporučujeme je vystavovat dlouhodobému dešti. Výrobky jsou také opatřeny plastovými chrániči dna, které umožňují postavit výrobek i na mokrý podklad. Přesto nedoporučujeme jej na taková místa trvale odkládat. V obou případech by mohlo dojít k znehodnocení jejich obsahu.

•          Životnost školní aktovky, batohu záleží zejména na jejich správném užívání a na dodržování výše uvedených rad a doporučení. Především je nutné dbát na to, aby nedocházelo k mechanickému poškozování výrobku. Zejména nedoporučujeme, aby školní aktovka sloužila jako míč na kopání, jídelní stůl, sáňky, podložka pod nohy nebo nebyla předmětem násilného zacházení. Na takováto poškození se záruka nevztahuje.

•          Záruka se proto vztahuje jen na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu výroby. Tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání výrobku. Pokud výrobek reklamujete, zasílejte jej pouze v čistém stavu!! Znečistěný nebude k reklamaci přijat! Záruka se nevztahuje na změny výrobku v důsledku nedodržování pokynů a rad uvedených v návodu na použití a ošetření výrobku, dále v důsledku jeho opotřebení způsobeném obvyklým užíváním, nesprávným užíváním, neodbornými zásahy nebo úpravami nesouvisejícími s běžnou údržbou výrobku.

 

Návod na ošetření

            Čistit pouze navlhčeným hadříkem ve vodě s trochou saponátu. Textilní části je možno zbavit mechanického znečištění lehkým kartáčováním. ZÁSADNĚ NEPOUŽÍVAT K ČIŠTĚNÍ ŘEDIDEL, MECHANICKY ČISTÍCÍCH PRÁŠKŮ NEBO AGRESIVNÍCH ČISTÍCÍCH PŘÍPRAVKŮ! VÝROBKY ZÁSADNĚ NEPRÁT V PRAČCE. Při promočení nechat pozvolna vysušit při pokojové teplotě. VÝROBEK SE NESMÍ SUŠIT V KONTAKTU ANI V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI TEPELNÝCH ZDROJŮ. Na takové poškození se reklamace nevztahuje.

Nákupem námi vyráběného zboží získáte kvalitní český výrobek a děkujeme Vám předem za podporu naší firmy. Na výrobek poskytujeme prodlouženou záruku na výrobní vady v délce 36 měsíců od data jeho prodeje.

Přejeme Vašemu dítěti, aby mu tento výrobek sloužil k jeho plné spokojenosti a níže si dovolujeme Vám poskytnout několik rad a doporučení pro jeho správné užití. Jedině jejich dodržováním zaručujeme Vaší plnou spokojenost s tímto výrobkem a námi poskytnutou záruku.

Také Vám budeme vděčni za poskytnutí námětů, rad a připomínek k jeho dalšímu vylepšení, za což Vám předem děkuje kolektiv pracovníků firmy EMIPO, s.r.o. Mikulov.

 

Poznámka:

  • Nezapomeňte prosím, že záruka a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost je dána především způsobem a intenzitou používání a nemusí být tím pádem stejná jako záruční doba. Proto striktně dodržujte pokyny v návodu pro spotřebitele, aby vám naše výrobky sloužily co nejdéle k vaší plné spokojenosti.

    zavřít panel